ПРЕВОЂЕЊЕ

FordításПревођење је озбиљна струка и ако Ви желите, да се пред Вашим иностраним партнером покажете као поуздан и поверљив пословни партнер, слободно ми се обратите са пуним поверењем. За мене, квалитет стоји на првом месту и зато послове превођења обављам сама, прецизно и темељно на високом стручном нивоу, имајући при томе у виду рокове и специјалне захтеве наручиоца. Сваки урађени превод враћам наручиоцу у оној форми и на начин, како он то захтева.

Током превођења осим знања језика служим се и темељним попратним информацијама, преводилачком вештином, искуством и високим степеном стручне захтевности. Трудим се, да што верније пренесем смисао и поруку текста у истом стилу, у којем то оригинални текст захтева. Моја су обавеза и одговорност, да правилно проценим који израз, односно коју језичку структуру ћу користити у датом контексту и окружењу, имајући при томе у виду захтеве циљног језика.

Као искусни и савесни преводилац тачно знам, којом литературом ћу да се послужим, којег стручњака морам да консултујем и када морам да зовем наручиоца за додатна питања. Сваки превод дајем да се лекторише, а по потреби и стручњацима на коначан преглед. Сви материјали се обрађују и чувају поверљиво, чак и ако ме нико на то посебно не упозорава.