Зовем

Lengyel StefániaЗовем се Штефанија Ленђел: od 1992. годинe се бавим превођењем и тумачењем. У том дугом раздобљу, стекла сам једну изузетну стручност, која гарантује максимални професионализам у извршавању задатака. Имам вишу стручну спрему и сертификат издат у Мађарској.

Језици на којима радим су: српски, мађарски и хрватски. Током рада, континуирано се усавршавам и ажурирам своја знања, јер велики фонд речи сам по себи није довољан – за савршено урађен посао, неопходне су свеже попратне информације.

ПРЕВОЂЕЊЕ

Превођење је озбиљна струка и ако Ви желите, да се пред Вашим иностраним партнером покажете као поуздан и поверљив пословни партнер, слободно ми се обратите са пуним поверењем. За мене, квалитет стоји на првом месту и зато послове превођења обављам сама, прецизно и темељно на високом стручном нивоу, имајући при томе у виду рокове и специјалне захтеве наручиоца. Сваки урађени превод враћам наручиоцу у оној форми и на начин, како он то захтева.

ТУМАЧЕЊЕ, УСМЕНО ПРЕВОЂЕЊЕ

Тумачење, односно усмено превођење радим на разним конференцијама, пословним састанцима, предавањима, разним сусретима, културним манифестацијама, стручним тренинзима итд. Током усменог превођења трудим се да остварим такав утисак, као да партнери међусобно разговарају на истом језику. На тај начин, разговори теку брзо и без застоја, а саговорници се неће сећати шта сам им ја рекла, него шта сте му Ви рекли – као да ја нисам ни била присутна!


Syndicate content